Strona IW | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | Program Innowacyjna Gospodarka | Fundusze Europejskie | Unia Europejska

.:: ENVIROTEX ::.
General information PDF Print
Written by Katarzyna Grzywacz   
Tuesday, 26 January 2010 08:51

Tytuł Projektu: Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Indywidualny projekt kluczowy, dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013  Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii  Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe  Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

 

 

Podstawa prawna: Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nr POIG.01.03.01-00-006/08-00 z dnia 16.12.2008

(Aneks nr PO IG.01.03.01-00-006/08-01 z dnia 25.03.2009, Aneks nr PO IG 01.03.01-00-006/08-02 z dnia 9.12.2009 oraz Aneks nr PO IG 01.03.01.-00-006/08-03 z dnia 17.06.2010)


 

Kierownik Projektu: dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz

 

Termin realizacji Projektu: 28.02.2007 – 30.09.2012

Aneksem nr 3 termin zakończenia Projektu został zmieniony na 31.12.2012

 

Całkowity koszt realizacji Projektu  : 15 450 000 zł (w tym 85% udział UE)


 

Beneficjentem Projektu jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi, będący Liderem Projektu, reprezentujący Konsorcjum Badawcze  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Last Updated on Monday, 29 September 2014 13:23