Strona IW | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | Program Innowacyjna Gospodarka | Fundusze Europejskie | Unia Europejska

.:: ENVIROTEX ::.
Informacje Ogólne PDF Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Grzywacz   
wtorek, 26 stycznia 2010 08:51

Tytuł Projektu: Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Indywidualny projekt kluczowy, dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Podstawa prawna: Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nr POIG.01.03.01-00-006/08-00 z dnia 16.12.2008

(Aneks nr PO IG.01.03.01-00-006/08-01 z dnia 25.03.2009, Aneks nr PO IG 01.03.01-00-006/08-02 z dnia 9.12.2009, Aneks nr PO IG 01.03.01.-00-006/08-03 z dnia 17.06.2010, Aneks nr PO IG 01.03.01.-00-006/08-04 z dnia 15.02.2011,  Aneks nr PO IG 01.03.01.-00-006/08-05 z dnia 2.03.2012, Aneks nr PO IG 01.03.01.-00-006/08-06 z dnia 14.01.2013, Aneks nr PO IG 01.03.01.-00/006/08-07 z dnia 20.08.2013, Aneks nr PO IG 01.03.01.-00/006/08-08 z dnia 7.03.2014, Aneks nr PO IG 01.03.01.-00/006/08-09 z dnia 17.06.2014 oraz Aneks nr PO IG 01.03.01.-00/006/08-10 z dnia 28.07.2014)

Kierownik Projektu: dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz

Termin realizacji Projektu: 28.02.2007 – 30.09.2012 *)

*) Aneksem nr 3 termin zakończenia Projektu został zmieniony na 31.12.2012, Aneksem nr 5 termin zakończenia Projektu został zmieniony na 31.05.2013, Aneksem nr 6 termin zakończenia Projektu został zmieniony na 30.11.2013, Aneksem nr 7 termin zakończenia Projektu został zmieniony na 28.02.2014, Aneksem nr 8 termin zakończenia Projektu został zmieniony na 5.06.2014 oraz Aneksem nr 9 termin zakończenia Projektu został zmieniony na 5.09.2014

Całkowity koszt realizacji Projektu (kwota wydatków kwalifikowanych): 15 448 950zł (w tym 85% udział UE)

Aneksem nr 7 całkowity koszt realizacji Projektu został zmieniony na 16 558 440,85 zł

Aneksem nr 10 zaktualizowano harmonogram płatności

Beneficjentem Projektu jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi, będący Liderem Projektu, reprezentujący Konsorcjum Badawcze

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Poprawiony: poniedziałek, 29 września 2014 13:23