Strona IW | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | Program Innowacyjna Gospodarka | Fundusze Europejskie | Unia Europejska

Publikacje PDF Print
Written by Katarzyna Grzywacz   
Thursday, 24 June 2010 08:47
There are no translations available.

PROMOCJA REZULTATÓW PROJEKTU - PUBLIKACJE

ilość: 3 (2009) + 16 (2010) +7 (2011) + 17 (2012) + 2 (2013) + 3 (2014) = 48      (stan na dzień 2.06.2014)

2014

1/ J. Sójka-Ledakowicz, J. Lewartowska, G. Bartkowiak, G. Owczarek - Nowe certyfikowane środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem nadfioletowym Przegląd Włókienniczy - WOS Rok LXVIII nr 5, Maj 2014, pp.35-40

2/ B.Wiśniewski, J. Koprowska - Włókiennicze materiały barierowe do ochrony przed działaniem pola elektromagnetycznego (PEM) otrzymywane metodą rozpylania magnetronowego Przegląd Włókienniczy - WOS Rok LXVIII nr 2, Luty 2014, pp.29-32

3/ G. Redlich, E. Obersztyn, M. Olejnik, K. Fortuniak, A. Bartczak, L. Szugajew, J. Jarzemski - New textiles designed for anti-radar camouflage  Fibres and Textiles in Eastern Europe 2014, vol. 22, no. 1(103): pp.34-42

2013

1/ K. Fortuniak, G. Redlich, E. Obersztyn,M. Olejnik, A. Bartczak, I. Król - Assessment and verification of the functionality of new, multi-component, camouflage materials  Fibres and Textiles in Eastern Europe 2013, vol.21, no. 5(101), pp.73-79

2/ H.J. Aniołczyk - Ocena możliwości zastosowania nowo wytworzonych materiałów barierowych do ochrony środowiska przed PEM - Przegląd Telekomunikacyjny R. LXXXVI, nr 6/2013, pp.358-360

2012

1/ K. Fortuniak, E. Obersztyn, G. Redlich - Kamuflaż XXI wieku – wybrane aspekty Przegląd Włókienniczy WOS nr 10/2012, pp.25-28

2/ J. Mamnicka, W. Czajkowski, H. Królikowska - Nowe absorbery UV zwiększające właściwości ochronne i wytrzymałość wyrobów celulozowych Przemysł Chemiczny nr 91/9/ 2012, pp.1820-1824

3/ J. Koprowska, J. Ziaja, J. Kusiakiewicz, A. Szwugier - New textile barrier material protecting against electromagnetic field (EMF) and the equipment for production of such textiles  Conference proceedings – CD – Aachen-Dresden International Textile Conference, Dresden 29-30 listopada 2012

4/ H. Aniołczyk, J. Koprowska - Textile barrier materials of high frequency electromagnetic field Conference proceedings – CD – Aachen-Dresden International Textile Conference, Dresden 29-30 listopada 2012

5/ M. Ozimek, M. Jaroszewski, J. Ziaja, W. Wilczyński - Electromagnetic shielding of lightweight and flexible composites - rozdział w monografii EM Shielding – Theory and Development of New Materials, ISBN 978-81-308-0499-6, Wydawca Research Signpost, Kerala, Indie, 2012, pp.41-51

6/ W. Czajkowski, J. Mamnicka, W. Lota, J. Lewartowska - Application of reactive UV-absorbers for increasing protective properties of cellulose fabrics during standard laundering process Fibers and Polymers 2012, vol.13, no.7, pp.948-953

7/ J. Mamnicka, W. Czajkowski - New fiber-reactive UV-absorbers increasing protective properties of cellulose fibres Cellulose (2012) 19:1781-1790

8/ M. Jaroszewski, J. Pospieszna, J. Ziaja, M. Ozimek - Composites made of polypropylene nonwoven fabric with plasma layers - rozdział 16 w monografii Polypropylene, edited by Faith Dogan, ISBN 978-953-51-0636-4; Wydawca InTechOpen – opublikowane 30 maja 2012, pp.317-3328

9/ G. Owczarek, G. Bartkowiak, A. Wolska, G. Gralewicz - Nowe metody oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 255, 2012, pp. 109-123

10/ A. Wolska - Ocena barierowości materiałów włókienniczych przed UV uwzględniająca różne krzywe skuteczności biologicznej Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 256, 2012, pp.113-130

11/ M. Kudzin, J. Sójka-Ledakowicz, J. Mamnicka, Z. Mrozińska, A. Lisiak-Kucińska - Badania właściwości ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym wyrobów włókienniczych Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 256, 2012, pp.269-279

12/ J. Sójka-Ledakowicz, A. Walawska, J. Olczyk, T. Jesionowski - Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne i parametry użytkowe nowo opracowanych materiałów włókienniczych barierowych przed promieniowaniem UV Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 256, 2012, pp.339-353

13/ J. Pospieszna, M. Jaroszewski, A. Henrykowski, G. Szafran - Effect of plasma pocess parameters on the obtained form of carbon structures on the polypropylene nonwoven substrate Przegląd Elektrotechniczny (2012), 88 (5a), pp.124-127

14/ A. Laurentowska, T. Jesionowski - ZnO-SiO2 oxide composites synthesis during precipitation from emulsion system  Physicochemical Problems of Mineral Processing 48 (1), 2012, pp.63-76

15/ A. Przybylska, K. Siwińska-Stefańska, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski - Adsorption of C.I. Basic Blue 9 onto TiO2-SiO2 inorganic support  Physicochemical Problems of Mineral Processing 48 (1), 2012, pp.103-112

16/ P. Mamrot, H. Aniołczyk, M. Mariańska, J. Koprowska - Ochrona środowiska komunalnego przed polem elektromagnetycznym za pomocą tekstylnych materiałów barierowych Przegląd Telekomunikacyjny R. LXXXV, nr 8-9/2012, pp. 859-864

17/ M. Jaroszewski - Dielectric characterization of electromagnetic composite barrier materials with plasma layers on nonwoven fabrics  Composite Interfaces 19:3-4, pp.171-178

2011

1/ N. Dvurechenskaya, R. Zieliński - Measurement of special shielding materials at S and C band using improved free-space transmission technique (2011) International Journal of Electronics and Telecommunications 57 (3), pp. 329-334

2/ T. Jesionowski, A. Kołodziejczak-Radzimska, F. Ciesielczyk, J. Sójka-Ledakowicz, J.Olczyk, J. Sielski - Synthesis of zinc oxide in an emulsion system and its deposition on PES nonwoven fabrics Fibres and Textiles in Eastern Europe 2011, vol.19, no. 2(85) pp.70-75

3/ A. Laurentowska, K. Siwińska-Stfańska, T. Jesionowski - Kompozyty tlenkowe typu ZnO-SiO2 . Syntetyczne produkty o nowatorskim zastosowaniu Przemysł Chemiczny 90/5 (2011) pp. 883-889

4/ J. Ziaja, M. Jaroszewski – EMI Shielding using composite materials with plasma layers – rozdział 20 w monografii Electromagnetic Waves, ISBN 978-953-307-304-0, wydawca InTech, czerwiec 2011 (dostęp on-line: www.intechweb.org/books )

5/ K. Siwińska-Stefańska, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski, J. Sójka-Ledakowicz, W. Lota, A. Walawska - Evaluation of the photocatalytic properties of textile fabrics modified with titanium dioxide of anatase structure  Fibres and Textiles in Eastern Europe 2011, vol.19, no. 2(85) pp.76-83

6/ G. Owczarek, A. Wolska, G. Bartkowiak - Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym  Bezpieczeństwo pracy – nauka i praktyka nr 9 (480) wrzesień 2011, pp. 18-21

7/ M. Kowal, S. Kubal, R.J. Zieliński - Metody pomiaru skuteczności ekranowania materiałów włókienniczych na wybranych stanowiskach pomiarowych  Przegląd Telekomunikacyjny R LXXXIV i Wiadomości Telekomunikacyjne R LXXX - nr 8-9/2011, pp.918-923

2010

1/ J. Sójka-Ledakowicz , J. Olczyk , A. Walawska , Instytut Włókiennictwa w Łodzi; A. Laurentowska, A. Kołodziejczak-Radzimska, T. Jesionowski, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej - Modyfikacja wyrobów włókienniczych przy wykorzystaniu tlenku cynku o cząstkach nanometrycznych oraz kompozytu tlenkowego ZnO-SiO2 Przemysł Chemiczny - PL ISSN 0033-2496 nr 89/12 (2010), pp.1264-1268

2/ K. Siwińska-Stefańska, A. Przybylska, T. Jesionowski, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej ; J. Sójka-Ledakowicz , J. Olczyk , A. Walawska, Instytut Włókiennictwa, Łódź - Wpływ kompozytu tlenkowego TiO2-SiO2 na właściwości barierowe wyrobów włókienniczych Przemysł Chemiczny - PL ISSN 0033-2496 nr 89/12 (2010), pp.1189-1194

3/ Kołodziejczak-Radzimska A., Jesionowski T., Krysztafkiewicz A. - Obtaining zinc oxide from aqueous solutions of KOH and Zn(CH3COO)2 Physicochem. Problems Mineral Proc. 44 pp. 93 102 (2010)

4/ Siwińska-Stefańska K., Krysztafkiewicz A., Ciesielczyk F., Paukszta D., Sójka-Ledakowicz J., Jesionowski T. - Physicochemical and structural properties of TiO2 precipitated in an emulsion system Physicochem. Problems Mineral Proc. 44 pp. 231-244 (2010)

5/ A. Laurentowska, F. Ciesielczyk, K. Jóźwiak, T. Jesionowski - Syntetyczne kompozyty tlenkowe typu ZnO-SiO2 o dużym stopniu zdyspergowania Przemysł Chemiczny 89/10 (2012) pp.1351-1356

6/ J. Pospieszna, M. Jaroszewski, W. Bretuj, M. Tchórzewski - Wpływ rezystancji powierzchniowej i skrośnej na właściwości dielektryczne kompozytowego układu – włóknina polipropylenowa PP z węglowym pokryciem plazmowym  Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 5/2010

7/ W.J. Krzysztofik, R. Borowiec, B. Bieda - Design consideration of nested reverberation Chambers for shielding effectiveness testing - Materiały konferencyjne 20th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications , Dubrownik (Chorwacja) 20-23.-9.2010 – pełny tekst na CD ISBN 978-953-6037-59-9

8/ J. Ziaja, M. Ozimek, J. Janukiewicz - Zastosowanie cienkich warstw otrzymanych metodą impulsowego rozpylania magnetronowego w ekranowaniu pól elektromagnetycznych Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 5/2010, pp.222-224

9/ W. Bretuj, J. Ziaja, J. Szafran, K. Kucharczyk – Właściwości dielektryczne warstw węglowych na włókninie polipropylenowej Przegląd Elektrotechniczny nr 11b/2010, ISSN 0033 2097, pp.1-4

10/ M. Jaroszewski, J. Pospieszna, G. Szafran – Wpływ podłoża na właściwości dielektryczne plazmowych pokryć węglowych Przegląd Elektrotechniczny nr 11b/2010, ISSN 0033 2097

11/ L. Hemka, L. Piotrowski, Instytut Elektrotechniki, Warszawa; J. Lewartowska, W. Lota, Instytut Włókiennictwa, Łódź - Opracowanie metodyki badań oraz kryteriów oceny właściwości barierowych dla UV materiałów spy app wyposażenia wnętrz i do budownictwa - IV Konferencja POOMT „Promieniowanie Optyczne. Oddziaływanie, Metrologia, Technologie” (26-28 maja 2010, Rydzyna) - Referat opublikowany w Pracach Instytutu Elektrotechniki nr 245’10 pp. 301-306, ISSN-0032-6216

12/ A. Wolska, G. Owczarek, G. Bartkowiak, CIOP-PIB - Środki ochrony indywidualnej do ochrony pracowników przed zagrożeniami wywołanymi naturalnym UV - IV Konferencja POOMT „Promieniowanie Optyczne. Oddziaływanie, Metrologia, Technologie” (26-28 maja 2010, Rydzyna) - Referat opublikowany w Pracach Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 244, 2010, pp.149-159,ISSN-0032-6216

13/ G. Owczarek, J. Lewartowska - Analiza zagrożeń promieniowaniem nadfioletowym dla człowieka w środowisku pracy i zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych oraz sposobów zabezpieczeń   XXVI Seminarium Polskich Kolorystów "Chemiczna obróbka włókien - teraźniejszość i przyszłość", (materiały konferencyjne - ISBN 978 83 927176 2 1),Suchedniów, 22-24.09.2010, pp.7-18

14/ A. Wolska, G. Bartkowiak, G. Owczarek, A. Pościk - UV protective textile clothing for workers exposed to natural and artificial radiation  Materiały konferencyjne 32nd Annual International Conference of the IEEE, Buenos Aires (Argentyna) 2010 – pełny tekst na CD, pp.1-4

15/ I.A. Król - Trendy wytwarzania, barwienia i wykończania materiałów wykazujących efekt maskowania Techniczne Wyroby Włókiennicze, 1/2 - 2010, ISSN 1230-7491, pp. 50-54

16/ I.A. Król, G. Redlich, E. Obersztyn, K. Fortuniak, E. Maklewska, M. Olejnik, A. Bartczak - Surowce o właściwościach elektroprzewodzących w wyrobach wysokospecjalistycznych, Techniczne Wyroby Włókiennicze 3-4/2010 (ISSN 1230 7491) 2010, pp. 12-17

2009

1/ K. Siwińska-Stefańska, A. Krysztafkiewicz, T. Jesionowski - Kompozyty tlenkowe TiO2-SiO2 impregnowane emulsjami lateksu kauczuku naturalnego  Przemysł Chemiczny 88/9 (2009), pp. 1037-1044

2/ A. Bartczak, K. Fortuniak, E. Maklewska, E. Obersztyn, M. Olejnik, G. Redlich - Camouflage as the additional form of protection during special operations  Techniczne Wyroby Włókiennicze; 2-3/2009, ISSN 1230-7491, pp.

3/ H. Aniołczyk - Kryteria skuteczności ekranowania materiałów barierowych w ochronie współczesnego człowieka Przegląd Telekomunikacyjny, R.LXXXII, 11/2009, pp.1987-1990

 

 

Last Updated on Friday, 03 October 2014 09:13