Strona IW | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | Program Innowacyjna Gospodarka | Fundusze Europejskie | Unia Europejska

Rezultaty Projektu PDF Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Grzywacz   
środa, 24 września 2014 13:48

Oferta technologiczna:

- Sposób wytwarzania barierowych materiałów włókienniczych

opis - zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie

- Nowe reaktywne absorbery promieniowania UV zwiększające właściwości barierowe wyrobów z włókien celulozowych oraz sposób ich wytwarzania

opis - zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie

- Zastosowanie reaktywnych absorberów promieniowania UV w procesach prania jako środków zwiększających właściwości ochronne przed promieniowaniem UV płaskich wyrobów z włókien celulozowych

opis - zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie

- Nowe absorbery promieniowania UV pochodne triazyny wykazujące powinowactwo do włókien celulozowych oraz sposób ich wytwarzania

opis - zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie

- Wyrób włókienniczy tłumiący pole elektromagnetyczne i urządzenie do wytwarzania wyrobu włókienniczego tłumiącego pole elektromagnetyczne

opis - zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie

- Tkanina barierowa chroniąca przed działaniem pól elektromagnetycznych

opis - zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie

- Nitka elektroprzewodząca

opis - zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie

 

Nagrody i wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych targach/wystawach wynalazków i innowacji - wykaz

Własność intelektualna i przemysłowa - wykaz

Publikacje - wykaz

Referaty i postery - wykaz

Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2017 15:05