Strona IW | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | Program Innowacyjna Gospodarka | Fundusze Europejskie | Unia Europejska

Ważne Informacje PDF Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Grzywacz   
wtorek, 26 stycznia 2010 09:10

OKRES TRWAŁOŚCI  PROJEKTU ENVIROTEX

lipiec 2017

Kapituła Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®2017 wyłoniła Laureatów. Jednym z nich w kategorii NAUKA został Instytut Włókiennictwa za Projekt POIG.01.03.01-00-006/08 ,,Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska", akronim ENVIROTEX. Wyróżnienie stanowi docenienie profesjonalizmu, zaangażowania i dążenia do doskonalenia jakości przy opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w ramach projektu.

Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® to największy w Polsce program promujący wysoką jakość oferowanych produktów, usług czy rozwiązań. Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® przyznawany jest przedsiębiorstwom, organizacjom i jednostkom naukowo-badawczym charakteryzującym się wysoką jakością oferowanych produktów, usług lub ekologicznymi czy innowacyjnymi rozwiązaniami. Godło otrzymują podmioty działające projakościowo, nastawione na ciągły proces doskonalenia i podążające ścieżką rozwoju. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Qualitas.

Laureatów wyłania Kapituła Certyfikatu. W swojej ocenie członkowie Kapituły zwracają uwagę na takie aspekty jak m.in. merytoryczne wskaźniki jakościowe, systemy ISO, wewnętrzne systemy kontroli jakości, certyfikaty i atesty, zaangażowanie pracowników w system kontroli jakości oraz rola i miejsce polityki jakościowej w misji i celach rozwojowych nominowanego.

od 6 września 2014 - udział w wystawach, targach, konferencjach:

63 edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2014, Bruksela, 13-15.11.2014 Złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek: „Tkanina barierowa chroniąca przed działaniem pól elektromagnetycznych” twórcy: mgr inż. Edward Wilk, dr inż. Barbara Filipowska, mgr inż. Joanna Koprowska

XXII Giełda Wynalazków Nagrodzonych na światowych wystawach wynalazczości w 2014 roku, 17-18.02.2015, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik Nagroda i Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek: „Tkanina barierowa chroniąca przed działaniem pól elektromagnetycznych”;  twórcy: mgr inż. Edward Wilk, dr inż. Barbara Filipowska, mgr inż. Joanna Koprowska

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) (Polska, Łódź) 8-10.04.2015

Międzynarodowa Wystawa „Women Inventors” KIWIE-2015, Seul (Korea), 15-18.05.2015 Złoty medal za wynalazek „Włókienniczy materiał ekranujący pole elektromagnetyczne i urządzenie do wytwarzania materiału ekranującego pole elektromagnetyczne” oraz Nagroda Specjalna od the First Institute Researchers and Inventors in I.R.IRAN za najlepszy wynalazek wystawy ; twórcy: mgr inż. Joanna Koprowska, dr inż. Jan Ziaja (Politechnika Wrocławska),  mgr inż. Janusz Kusiakiewicz , mgr inż. Grzegorz Jegier, Arkadiusz Szwugier

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2015”, Kraków, 25-26.06.2015 Nagroda Platynowa za wynalazek EP ”Nowe reaktywne pochodne triazyny absorbery promieniowania ultrafioletowego zwiększające właściwości barierowe wyrobów z włókien celulozowych oraz sposób ich wytwarzania” ; twórcy: dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw.,  mgr inż. Joanna Lewartowska

9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2015” Warszawa, 12-14.10.2015 Złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek ”Nowe reaktywne  pochodne triazyny absorbery promieniowania ultrafioletowego zwiększające właściwości barierowe wyrobów z włókien celulozowych oraz sposób ich wytwarzania” ; twórcy: dr hab.inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz prof. nadzw., mgr inż. Joanna Lewartowska

67. Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA” Norymberga (Niemcy), 29.10 -1.11.2015 Srebrny medal za wynalazekNowe reaktywne  pochodne triazyny absorbery promieniowania ultrafioletowego zwiększające właściwości barierowe wyrobów z włókien celulozowych oraz sposób ich wytwarzania” ; twórcy: dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw., mgr inż. Joanna Lewartowska

XXIII Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych Wystawach Wynalazczości w 2015, Warszawa, 24-25.03.2016 - Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwąNowe reaktywne pochodne triazyny absorbery promieniowania ultrafioletowego zwiększające właściwości barierowe wyrobów z włókien celulozowych oraz sposób ich wytwarzania”; twórcy: dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, mgr inż. Joanna Lewartowska

Międzynarodowe Targi Wynalazczości Innowacji INPEX, Monroeville (USA), 7-9.06.2016 Złoty medal, Nagroda Specjalna, a także Nagroda CAIA Award Invention and Innovation od chińskiego stowarzyszenia innowacji China Association of Inventions za wynalazek: „Nowe reaktywne  pochodne triazyny absorbery promieniowania ultrafioletowego zwiększające właściwości barierowe wyrobów z włókien celulozowych oraz sposób ich wytwarzania” ; twórcy: dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz prof. nadzw., mgr inż. Joanna Lewartowska

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2016”, Katowice 14-15.06.2016

Złoty medal za wynalazek: Nowej generacji barierowe wobec promieniowania UV materiały włókiennicze”; twórcy: dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. (IW), dr inż. Anetta Walawska (IW), mgr inż. Joanna Olczyk (IW), prof. dr hab. Inż. Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska), dr inż. Katarzyna Siwińska- Stefańska (PP), mgr inż. Agnieszka Przybylska (PP)

Srebrny medal za wynalazek:„Zastosowanie reaktywnych związków 1,3,5-triazyny w procesach prania jako środków zwiększających właściwości ochronne płaskich wyrobów z włókien celulozowych przed promieniowaniem UV” ; twórcy: prof. dr hab. Wojciech Czajkowski (Politechnika Łódzka , Instytut Włókiennictwa), dr inż. Justyna Mamnicka (PŁ), mgr inż. Joanna Lewartowska (IW), mgr inż. Wiesława Lota (IW)

Srebrny medal za wynalazek: „ Nitka elektroprzewodząca”; twórcy: dr inż. Ewa Witczak, dr inż. Katarzyna Śledzińska, dr inż. Małgorzata Cieślak, mgr inż. Marek Lao

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016, Warszawa, 10-12.10.2016 Medal  Platynowy za wynalazek: „Nowej generacji barierowe materiały włókiennicze chroniące przed szkodliwym działaniem promieniowania  nadfioletowego (UV)” ; twórcy: dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz prof. nadzw. (IW), dr inż. Anetta Walawska (IW), mgr inż. Joanna Olczyk (IW),  prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (PP),  dr inż. Katarzyna Siwińska-Stefańska (PP), mgr inż. Agnieszka Przybylska (PP)


INFORMACJA o ZAKOŃCZENIU PROJEKTU ENVIROTEX

do dnia 5 września 2014 roku realizowane były zadania w ramach indywidualnego projektu kluczowego ENVIROTEX.

INFORMACJA o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zapytania ofertowego w sprawie wykonania wyceny rynkowej wynalazku pt. "Zastosowanie reaktywnych związków pochodnych 1,3,5 - triazyny w procesach prania jako środków zwiększających właściwości ochronne płaskich wyrobów z włókien celulozowych przed promieniowaniem UV" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku oceny przesłanych ważnych ofert wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: BRANTE PARTNERS Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego i najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w zakresie wyceny rynkowej wynalazku chronionego patentem, opracowanego w ramach projektu ENVIROTEX - ogłoszenie

Akcja DNI OTWARTE - 10 lat w UE

W dniu 9 maja 2014 zainteresowane osoby miały możliwość uczestniczenia w programie Dni Otwartych w IW. W ramach tego programu IW jako beneficjent PO IG - lider projektu ENVIROTEX przygotował następujące atrakcje:

Akcja 1 - w siedzibie IW - ul. Brzezińska 5/15

Prelekcja: Czy szata może również ochronić człowieka ?

Prezentacja elementów odzieży chroniącej przed promieniowaniem ultrafioletowym ze źródeł naturalnych i sztucznych

Akcja 2 - w siedzibie IW - ul. Gdańska 118

Prelekcja: Tkanina - nowoczesny wyrób włókienniczy antyelektrostatyczny

Prezentacja stanowiska doświadczalnego do sterowania i wytwarzania modelowych struktur AST-MB

Akcja 3 - w siedzibie IW - ul. Gdańska 118

Prelekcja: Źródła pola elektromagnetycznego i skutki jego oddziaływania oraz rola wyrobów włókienniczych w ochronie przed PEM

Prezentacja unikatowego urządzenia zaprojektowanego i wytworzonego w ramach projektu - urządzenia do ciągłego procesu nanoszenia powłok metodą magnetronową.

Wszystkim akcjom towarzyszył pokaz filmu o osiągnięciach projektu ENVIROTEX. Goście zwiedzający IW obdarowani zostali materiałami promocyjnymi przygotowanymi specjalnie na akcję Dni Otwartych przez NCBiR.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usługi audytu zewnętrznego projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-006/08 „Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku oceny przesłanych ważnych ofert wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: GRUPA GUMUŁKA - Audyt Sp. z o.o., ul. J. Matejki 4, 40-077 Katowice

Zapytanie ofertowe

w zakresie usługi audytu zewnętrznego projektu ENVIROTEX - Ogłoszenie

 

Spotkanie zespołów badawczych projektu ENVIROTEX

W dniach 26-28 marca 2014 roku odbyło się spotkanie zespołów badawczych w ramach projektu ENVIROTEX zorganizowane w ośrodku Beskidzki Raj w Stryszawie (Zawoja/Przysłop). Z uwagi na zbliżające się zakończenie projektu spotkanie poświęcone było komercjalizacji prac B+R, sprawozdawczości oraz kwestiom związanym z okresem trwałości projektu.


FILM promujący rezultaty projektu ENVIROTEX
dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Włókiennictwa
www.iw.lodz.pl 
Zapraszamy do obejrzenia filmu !

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług prawnych związanych z realizacją projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-006/08 „Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku oceny przesłanych ważnych ofert wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Kancelaria Radcy Prawnego Zygmunt Wieszczek, ul. Skłodowskiej-Curie 30 lok.71, 90-571 Łódź


AUDYTY , KONTROLE

Informujemy, że od dnia 27 stycznia 2014 roku upoważnieni przez MNiSW pracownicy Fundacji „Fundusz Współpracy”  przeprowadzą weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie Beneficjenta potwierdzającą wydatki kwalifikowane w zaakceptowanych przez NCBiR Wnioskach o Płatność  numery 56-60 (za okres czerwiec 2013 - 20 listopada 2013).

Spotkanie NAUKI z BIZNESEM w ramach projektu ENVIROTEX

W Łodzi w dniach 24-25 października 2013 roku odbyło się spotkanie Nauki z Biznesem w ramach projektu ENVIROTEX. Spotkanie było okazją do zaprezentowania rezultatów uzyskanych w projekcie, tj. opracowanych technologii oraz gotowych prototypowych barierowych wyrobów włókienniczych chroniących człowieka, także w środowisku pracy.

Spotkanie miało formułę Forum Dyskusyjnego w zakresie opracowanych w projekcie technologii, możliwości ich komercjalizacji i wdrożenia do praktyki przemysłowej oraz analizy potrzeb stosowania materiałów barierowych.

W spotkaniu skierowanym  do grona potencjalnych producentów (wyrobów włókienniczych i środków chemicznych), użytkowników oraz instytucji odpowiedzialnych za tworzenie wymogów prawnych uczestniczyło ok. 70 osób.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDYTY , KONTROLE

Informujemy, że od dnia 6 sierpnia 2013 roku upoważnieni przez MNiSW pracownicy Fundacji „Fundusz Współpracy”  przeprowadzą weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie Beneficjenta potwierdzającą wydatki kwalifikowane w zaakceptowanych przez NCBiR Wnioskach o Płatność  numery 48-54 (za okres grudzień 2012 - maj 2013).


SEMINARIUM

W dniach 26-28 lutego w Uniejowie (Dom Pracy Twórczej oraz Zamek) odbyło się Seminarium Podsumowujące realizację indywidualnego Projektu Kluczowego ENVIROTEX.  W programie uwzględniono prezentacje dotyczące  zakończonych zadań oraz dyskusję.  Ogółem wygłoszono 13 komunikatów dotyczących realizowanych zadań oraz dokonano 2 prezentacji podsumowujących dotychczasowe osiągnięcia. Wstępnie ustalono, że w październiku 2013 zostanie zorganizowane Seminarium dla potencjalnych odbiorców materiałów/ technologii opracowanych w projekcie ENVIROTEX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDYTY , KONTROLE

Informujemy, że od dnia 12 lutego 2013 roku upoważnieni przez MNiSW pracownicy Fundacji „Fundusz Współpracy”  przeprowadzą weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie Beneficjenta potwierdzającą wydatki kwalifikowane w zaakceptowanych przez NCBiR Wnioskach o Płatność  numery 38,39, od 41 do 43, od 45 do 47 (łącznie 8 wniosków).

Jednocześnie chcemy poinformować, że od stycznia 2013 nowym opiekunem naszego projektu jest Pani Katarzyna STRADOWSKA-CHOLEWA, główny specjalista,  Dział  Wdrażania Projektów POIG, Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Warszawa.

Informujemy, że w dniach 6-7 grudnia 2012 planowane jest przeprowadzenie kontroli projektu ENVIROTEX w zakresie weryfikacji prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o dofinansowanie.  Z ramienia MRR kontrolę przeprowadzi zespół kontrolujący z firmy Global Erisson Consulting Sp. z o.o.  Przedmiotem kontroli będzie m. in. weryfikacja osiągnięcia zakładanych celów projektu.

 

SESJA ENVIROTEX-u na 10 Jubileuszowym Sympozjum El-Tex 2012

W dniach 12-13 listopada 2012 w Łodzi w Hotelu Ambasador Centrum odbyło się 10 - Jubileuszowe Sympozjum El-Tex 2012 "Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie".

W programie Sympozjum znalazło się 7 referatów oraz 4 postery prezentujące wyniki uzyskane w ramach działań badawczych w projekcie ENVIROTEX - temat I, III oraz V.

W Sympozjum uczestniczyło ponad 60 osób - przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, przemysłu oraz prasy.

AUDYTY , KONTROLE , MONITORING

Pragniemy Państwa poinformować iż od 25 lipca 2012 upoważnieni przez MNiSW pracownicy Fundacji „Fundusz Współpracy”  przeprowadzą weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie Beneficjenta potwierdzającą wydatki kwalifikowane w zaakceptowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wnioskach o płatność od nr 31 do nr 33.

KOMITET STERUJĄCY ENVIROTEX

W dniu 18 lipca 2012 w Instytucie Włókiennictwa odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ENVIROTEX w rozszerzonym składzie (łącznie 14 osób).  Przedmiotem spotkania było m.in.:

1. Część sprawozdawcza z realizacji zadań w projekcie kluczowym ENVIROTEX (stan na 30.06.2012) - stopień  zaawansowania, osiągnięcie celu w zadaniach zakończonych, zagrożenia, opóźnienia
2. Omówienie wyników weryfikacji dokumentacji księgowej przeprowadzonej przez Fundację Fundusz Współpracy z upoważnienia MNiSW.
3. Podsumowanie finansowe, zestawienie poniesionych kosztów i % wykorzystanych środków finansowych.
4. Promocja projektu i promocja rezultatów Projektu.

 

SEMINARIUM

W dniach 31.01.-2.02.2012 w Spale (Hotel Prezydent) odbyło się Seminarium Podsumowujące trzeci rok realizacji indywidualnego Projektu Kluczowego ENVIROTEX.    W programie uwzględniono prezentacje dotyczące zadań zakończonych w 2011 roku oraz dyskusję.  Ogółem wygłoszono 15 komunikatów dotyczących realizowanych zadań oraz dokonano 2 prezentacji podsumowujących dotychczasowe osiągnięcia. Na wystawie zaprezentowano opracowane w ramach projektu wyroby oraz materiały informacyjne.

Nasze "rodzinne zdjęcie"

Obrady  

Czas na relaks (-18 st.C)

WYSTAWA

Prezentacja projektu ENVIROTEX oraz wyrobów opracowanych w ramach projektu na wystawie towarzyszącej debacie w dniu 23.01.2012  na temat: „Kreatywne Włókiennictwo w Łodzi” zorganizowanej przez radnego Rady Miejskiej Jacka Borkowskiego, senatora RP Macieja Grubskiego i Stowarzyszenie Włókienników Polskich; miejsce: Duża Sala obrad Urzędu Miasta Łodzi. Stoisko Instytutu Włókiennictwa odwiedził między innymi Senator RP Ryszard Bonisławski.

ZMIANY

Uwaga: 14-12-2011 aktualna informacja ze stron www.ncbir.gov.pl:

Zmiana lokalizacji Działów PO KL oraz PO IG

 

Szanowni Państwo!

"Informujemy, że od 19 grudnia br. Działy NCBR odpowiedzialne za PO KL (Dział Wdrażania PO KL ) oraz  PO IG (Dział Wdrażania PO IG oraz Dział Finansowy PO IG), zostaną przeniesione do siedziby głównej Centrum. Korespondencję proszę kierować na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa. Jednocześnie chcielibyśmy przeprosić Państwa za ewentualne niedogodności związane z reorganizacją Instytucji Pośredniczącej oraz zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by zapewnić sprawną obsługę Państwa projektów."

 

NAGRODA w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY

 

Miło nam poinformować, że zespół w składzie: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Joanna Lewartowska, Wojciech Czajkowski, Grażyna Bartkowiak, Grzegorz Owczarek, Agnieszka Wolska, Adam Pościk został nagrodzony NAGRODĄ II STOPNIA (w kategorii - prace naukowo badawcze) za opracowanie:

" Nowoczesne środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem UV emtiowanym ze źródeł sztucznych"

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 6.12.2011 w Warszawie w Gmachu Sejmu RP w ramach posiedzenia Sejmowej Rady Ochrony Pracy. GRATULUJEMY !!

 

NAGRODY i ODZNACZENIA

60 edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2011, Bruksela 17-19.11.2011

Instytut Włókiennictwa prezentował 2 wynalazki opracowane w ramach projektu ENVIROTEX, które otrzymały złote medale.

 

W czasie trwania targów wybitne osobistości świata nauki zostały odznaczone belgijskimi i europejskimi Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości. Dyrektor Instytutu Włókiennictwa dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW została odznaczona Krzyżem Komandorskim „I’Ordre du Mérite de l’Innovation Eureka” w uznaniu zasług na polu wynalazczości. Uroczystość wręczania nagród indywidualnych odbyła się 18.11.2011 w siedzibie Merostwa – Maison Communale de Saint-Josse-ten-Noode w Brukseli.

 

 

PISZĄ O NAS !!!

Zachęcamy do obejrzenia albumu fotograficznego opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -"Polska Innowacyjna - projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka" www.poig.gov.pl - w aktualnościach szukać notatki: Zapraszamy na wycieczkę po "Polsce Innowacyjnej"! Album "Polska Innowacyjna" to kalejdoskop przykładowych 85 projektów wybranych z ponad 7,8 tys podpisanych umów o dofinansowanie w ramach wszystkich działań i poddziałań PO IG.  Krótka informacja o projekcie ENVIROTEX znajduje sie na stronach 164-165.

ZMIANY

Pragniemy Państwa poinformować iż od 11 września 2011 roku dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW pełni funkcję Dyrektora Naczelnego Instytutu Włókiennictwa; podstawa prawna: powołanie na stanowisko Dyrektora IW podpisane przez Ministra Gospodarki - Pana Waldemara Pawlaka. GRATULUJEMY !!

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 września 2011 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przejmuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania instytucji pośredniczącej w programach operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki.

 

AUDYTY i KONTROLE

Pragniemy Państwa poinformować iż od 26 września 2011 upoważnieni przez MNiSW pracownicy Fundacji „Fundusz Współpracy”  przeprowadzą weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie Beneficjenta potwierdzającą wydatki kwalifikowane w zaakceptowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wnioskach o płatność od nr 20 do nr 24 (za okres od 01.01.2011 do 31.05.2011).

KOMITET STERUJĄCY ENVIROTEX

W dniu 7 lipca 2011 w Instytucie Włókiennictwa odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ENVIROTEX w rozszerzonym składzie (łącznie 14 osób).  Przedmiotem spotkania było m.in.:

1. Część sprawozdawcza z realizacji zadań w projekcie kluczowym ENVIROTEX w 2011 r. (stopień  zaawansowania, osiągnięcie celu w zadaniach zakończonych, zagrożenia, opóźnienia)
2. Omówienie wyników weryfikacji dokumentacji księgowej przeprowadzonej przez Fundację Fundusz Współpracy z upoważnienia MNiSW.
3. Podsumowanie finansowe, zestawienie poniesionych kosztów i % wykorzystanych środków finansowych.
4. Omówienie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie (w szczególności §7 ust.8 i §9 ust.10).
5. Promocja projektu i promocja rezultatów Projektu.

 

AUDYTY i KONTROLE

Pragniemy Państwa poinformować iż od 14.06.2011 upoważnieni przez MNiSW pracownicy Fundacji „Fundusz Współpracy”  przeprowadzą weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie Beneficjenta potwierdzającą wydatki kwalifikowane w zaakceptowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wnioskach o płatność od nr 16 do nr 19 (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010).

 

ZłOTY MEDAL

przyznany na SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS GENEVE

KWIECIEŃ 2011

uzyskał wynalazek "Materiał włókienniczy chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym"

autorów: J. Sójka-Ledakowicz (IW), T.Jesionowski (PP), A. Walawska (IW),    J. Olczyk (IW)

SEMINARIUM

Ochrona pracowników przed promieniowaniem nadfioletowym

W dniu 25.02.2011 w siedzibie IW (przy ul.Gdańskiej 118 w Łodz) odbyło sie jednodniowe seminarium współorganizowane przez IW, CIOP-PIB i MPK Łódź. Program seminarium obejmował wprowadzenie w stan zagadnienia - oraz 5 prezentacji tematycznych. W spotkaniu udział wzięło ok 40 osób, w tym liczna grupa pracowników Spółki MPK-Łódź (pracownicy BHP oraz pracownicy fizyczni Zakładu Torów i Sieci. W trakcie spotkania zorganizowany został także "briefing dla prasy" - obecni byli dziennikarze prasy krajowej i lokalnej. Na ręce Prezesa Spółki MPK-Łódź przekazana została do badań użytkowych pierwsza partia opracowanych w ramach projektu koszulek i nakryć na głowe.

 

 

SEMINARIUM ROCZNE (2010)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.01.2011 - 2.02.2011 w Spale (Hotel Prezydent) odbyło się Seminarium podsumowujące drugi rok realizacji indywidualnego Projektu Kluczowego ENVIROTEX;  w spotkaniu udział wzięły 32 osoby - przedstawiciele wszystkich instytucji-partnerów projektu.

W ramach programu dokonano: 8 prezentacji w odniesieniu do 7 zadań w Temacie I , 7 prezentacji w odniesieniu do 9 zadań w Temacie II, 1 prezentację w odniesieniu do 1 zadania w Temacie III, 1 prezentację w odniesieniu do 1 zadania w Temacie IV, 1 prezentację w odniesieniu do 1 zadania w Temacie V.

Wszystkie zadania były realizowane (stopień realizacji > 75%) bądź zakończone w 2010 roku.

Drugi dzień spotkania poświęcono na dyskusje w sesjach rówlnoległych. Znaleźliśmy też trochę czasu na chwilę relaksu - na kuligu pod gwieździstym spalskim niebem.

WIZYTA MONITORUJĄCA

 

 

 

W dniu 10 grudnia 2010 w siedzibie beneficjenta projektu w ramach wizyty monitorującej przebieg prac w projekcie kluczowym ENVIROTEX odwiedzili nas przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departamentu Wdrożeń i Innowacji:

 

Pani Martyna Kozłowska - opiekun projektu - z Wydziału Wdrażania Projektów PO IG

oraz Pan Michał Szaraniec- z Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości.

Kierownik Projektu - dr inż. J. Sójka-Ledakowicz omówła aktualny stan realizacji zadań w ramach projektu, obejmujący postęp merytoryczny, zakup aparatury oraz promocję rezultatów projektu. Goście obejrzeli zakupioną przez IW aparaturę w ramach projektu, sprawdzili oznakowianie aparatury oraz oznakowanie w publikacjach (artykuły, postery, ulotki).

 

WIZYTA KONTROLNA

W dniach 8-10 listopada 2010 w siedzibie beneficjenta projektu miała miejsce kontrola dokumentacji obejmującej sześć Wniosków o Płatność. W ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kontrolę przeprowadziła Fundacja "Fundusz Współpracy". Dokumentacja była weryfikowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

AUDYT ZEWNĘTRZNY

UWAGA: przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu Envirotex na Politechnice Poznanskiej nastąpi w dniach 12.10.2010 (od ok. godz. 14) - 15.10.2010 (do ok. godz. 12).

KOMITET STERUJĄCY ENVIROTEX

W dniu 7 października 2010 w Instytucie Włókiennictwa odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego ENVIROTEX - sala konferencyjna 1 piętro, godzina 11:00.

 

NOWY ANEKS do UMOWY z MNiSW

W dniu 5 lipca 2010 do IW wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr PO IG 01.03.01.-00-006/08-03 z dnia 17.06.2010. Stosowne informacje dotyczące obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie rozsyłać Partnerom Projektu Kluczowego ENVIROTEX Biuro Lidera.


AUDYTY i KONTROLE

W dniu 25 czerwca 2010 roku zakończyła się kontrola prowadzona przez pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Kontroli i Nadzoru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami IW jako Beneficjent otrzyma protokół pokontrolny w ciągu 21 dni od zakończenia kontroli.

W sprawach uwag pokontrolnych Biuro Lidera będzie kontaktować się bezpośrednio z Partnerami Projektu.

W dniach 23-25.06.2010 r. w Instytucie Włókiennictwa przeprowadzono kontrolę planową 34/2010/POIG przez Zespół kontrolujący z Wydziału Kontroli Funduszy Strukturalnych Departamentu Kontroli i Nadzoru MNiSW. Kontrola dot. Projektu kluczowego "Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska" nr POIG.01.03.01-00-006/08.

Zgodnie z zaleceniami Zespołu kontrolującego zapisanymi w informacji pokontrolnej Beneficjent powinien wprowadzić indywidualne karty czasu pracy dla osób zaangażowanych w realizację projektu spy app, umożliwiające rejestrowanie liczby przepracowanych godzin w poszczególnych dobach roboczych w normalnym czasie pracy.

Ponadto zdaniem Zespołu kontrolującego, pracownik wykonujący zadania na rzecz Projektu powinien otrzymać co najmniej dokument, w którym Pracodawca informuje pracownika o jego pracy na rzecz Projektu określając przy tym zakres obowiązków oraz okres, w jakim ma wykonywać te zadania.

W związku z powyższym prosimy Partnerów Projektu o wprowadzenie indywidualnych kart czasu pracy dla osób zaangażowanych na rzecz Projektu oraz uzupełnienie akt osobowych o informację dot. oddelegowania pracowników realizujących Projekt jeśli takich dokumentów wcześniej nie wprowadzono.

 

UWAGA

Nowy Koordynator ds. Organizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2010 r. funkcję Koordynatora ds. Organizacyjnych w ramach Projektu kluczowego ENVIROTEX pełni Pani dr inż. EDYTA SULAK.

AUDYTY i KONTROLE

Informujemy, że w dniach 15-30 czerwca 2010 realizowana jest usługa audytu zewnętrznego projektu kluczowego ENVIROTEX w siedzibie Lidera Projektu - IW oraz u partnerów - IMP i CIOP-PIB.

Jednocześnie powiadamiamy, że od dnia 23 czerwca 2010 rozpocznie się kontrola realizacji umowy nr POIG. 01.03.01-00-006/08-00 z dnia 16.12.2008 - dotyczącej realizacji projektu Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska. Kontrola prowadzona jest przez pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Kontroli i Nadzoru.


Jubileusz 65-lecia Instytutu Włókiennictwa

W dniach 25-27 maja 2010 Instytut Włókiennictwa w Łodzi obchodził uroczyście swój Jubileusz 65-lecia. Ramowy program Jubileuszu obejmował uroczystość oficjalną w dniu 25 maja oraz IX Międzynarodowe Sympozjum EL-Tex 2010 "Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie" w dniach 26-27 maja - obie imprezy zorganizowano w Hotelu Boryna w Rąbieniu koło Łodzi. Uroczystości Jubileuszowe objęte zostały patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi, a także patronatem medialnym TVP Łódź, zaś samo Sympozjum patronatem honorowym Ministra Gospodarki.

Nasz projekt kluczowy ENVIROTEX prezentowany był w postaci posteru na uroczystości Jubileuszu a także na Sympozjum El-Tex 2010. Ponadto w programie EL-Tex-u zaprezentowano 6 referatów oraz 3 postery dotyczące prac wykonanych w projekcie Envirotex:

Analiza potrzeb ekranowania przed polem elektromagnetycznym pomieszczeń mieszkalnych i szczególnej ochrony - H.Aniołczyk (IMP)

Właściwości elektryczne przędz stosowanych w materiałach włókienniczych chroniących przed elektrycznością statyczną - M. Cieślak, S.Wróbel, E.Witczak (IW)

Ocena właściwości fotokatalitycznych i barierowych dla promieniowania UV wyrobów włókienniczych modyfikowanych ditlenkiem tytanu - K.Siwińska-Stefańska, T.Jesionowski, F.Ciesielczyk (PP), J.Sójka-Ledakowicz, W.Lota, A.Walawska (IW)

Synteza tlenku cynku w układzie emulsyjnym oraz charakterystyka właściwości fizykochemicznych i barierowych - A.Kołodziejczak-Radzimska, T.Jesionowski, F.Ciesielczyk (PP), J.Sójka-Ledakowicz, J.Olczyk (IW), J.Sielski (PŁ)

Modelowanie numeryczne transmisji pól elektromagnetycznych przez materiały barierowe - A.A.Kucharski, P.M. Słobodzian (PWr)

Pomiary skuteczności ekranowania materiałów o znacznych rozmiarach w warunkach laboratoryjnych - S.Kubal, M.Kowal, R.J. Zieliński (PWr)

Stanowisko badawcze do pomiaru skuteczności ekranowania pola megnetycznego 50Hz - P.Mamrot, H.Aniołczyk (IMP), W.Lipiec (IE, Wrocław) - poster

Metody pomiaru skuteczności ekranowania małych próbek materiałów barierowych stosowane w projekcie Envirotex - Z.M. Jóskiewicz, J.M. Janukiewicz (PWr) - poster

Measurements of electrical parameters of metalized textile material using arch method in the frequency band 2 - 2.5 GHz - N. Dvurechenskaya, S.Kubal., R.J. Zieliński (PWr) - poster

 

 


PISZĄ o nas !!!

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.naukawpolsce.pl - w serwisie PAP umieszczono wywiad z kierownikiem Projektu Kluczowego ENVIROTEX - artykuł Nowoczesne materiały ochronią przed promieniowaniem

UWAGA !!

W dniach 26-27 maja 2010 Instytut Włókiennictwa organizuje IX Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2010, w ramach którego przewidujemy prezentacje wyników prac badawczych wykonanych w projekcie kluczowym ENVIROTEX. Prosimy o pilne nadsyłanie propozycji (referaty, postery lub komunikaty).

 


 

Spała, styczeń 2010

Seminarium roczne w ramach projektu ENVIROTEX odbyło sie w dniach 27-29 stycznia 2010 roku w Spale.

Przedmiotem Seminarium było podsumowanie działań merytorycznych wykonanych przez zespół realizatorów Projektu w 2009 roku.

Na Seminarium przedstawiono 17 prezentacji omawiających zrealizowane zadania w ramach pięciu bloków tematycznych. Po części ogólnej prowadzono dyskusje na dwóch  panelach roboczych.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 lipca 2017 10:55